พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

     (เถียรเป็นสำเนียงจีนกลาง, เถี่ยนสำเนียงจีนฮากกา, ชั้งสำเนียงจีนแต้จิ๋ว) จากบันทึก ข้อมูลเรียบเรียง ตระกูลแซ่ของตระกูลต่าง ๆ ในประเทศจีน
      สืบสายมาจาก องค์จักรพรรดิ ซุ่นตี้, ซึ่งเป็นกษัตริย์ องค์ที่ 5 นับจากประฐมกษัตริย์ของประเทศจีน,ก่อน ค.ศ.20 ซึ่งสามารถสืบสาวประวัติและเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เป็นต้นตระกูล และได้สืบทอดสายตระกูลต่อเนื่องกันมาได้อย่างชัดเจน
      ก่อน ค.ศ.1100 กษัตริย์อู่อ๋อง ได้แต่งตั้ง เกวยหม่าน เป็นขุนนางเมืองเฉิน และต่อมาเกวยหม่านได้ใช้ชื่อเมืองเป็นตระกูลแซ่เฉิน มีเชื้อสายสืบทอดมาจากซังจรุง (เป็นผู้คิดประดิษฐ์ธนูและเรือเป็นคนแรกของประเทศจีน) ซึ่งเป็นโอรสขององค์จักรพรรดิซุ่นตี้ เกวยหม่านเป็นทายาทผู้สืบทอดตระกูลที่สืบทอดกันมา รุ่นที่ 32
       ก่อน ค.ศ.673 ยุค ชุน ชิ่ว จั้น กั๋ว จื่อหวาน ผู้ลี้ภัยสงครามกลางเมืองฉี สืบทอดเชื้อสายตระกูลเกวยหม่าน เป็นทายาทรุ่นที่ 10 ผู้ที่เป็นคนแรกเริ่มต้นใช้ตระกูลแซ่เถียรต่อเนื่อง ถึงเถียรเหอ ผู้สืบทอดสายตระกูลจากจื่อหวานทายาทรุ่นที่ 7 ฉะนั้นเมื่อนับจากบรรพบุรุษ องค์จักรพรรดิซุ่นตี้ถึงผู้เริ่มต้นใช้ตระกูลแซ่เถียรเป็นทายาทยาวนานถึงรุ่นที่ 54
       เกวยหม่านเป็นต้นตระกูลแซ่เฉิน สมัยราชวงศ์ เซี่ยหยี่ ผู้ครองนครที่สืบทอดราชวงศ์ซุ่นตี้ แต่งตั้งซังจรุนไปอยู่ที่หยี่เฉิน ปัจจุบันจังหวัดซันซี อำเภอหย่งจี้
       สมัยราชวงศ์อู๋อ๋อง เอ้อฟู่ ผู้สืบทอดสายตระกูลจากซังจรุน รุ่นที่ 32 ได้รับพระราชทานราชธิดาจากกษัตริย์อู๋อ๋องเป็นภรรยา และแต่งตั้งให้เป็นขุนนางเมืองเฉิน อว่านชิว ปัจจุบันจังหวัดเหอหนาน อำภอไหวเอี๋ยง เมื่อจื่อวานลี้ภัยสงครามไปอยู่เมืองฉี หลังจากนั้นได้ครองเมืองฉี สายตระกูลซีเถียรที่ได้สืบทอดกันต่อมาล้วนรับราชการ มีตำแหน่งเป็นอำมาตย์, เสนาบดี, และขุนนาง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องลือในยุคนั้นไว้มากมาย ทั้งหมดได้ประจักษ์อยู่ในประวัติศาสตร์
       เถียรเหอ ผู้สืบทอดสายตระกูลจากจือหวานได้รับแต่งตั้งจากโจวอันอ๋อง เป็นอัครเสนาบดี และเมื่อบุตรชายเถียรอู่ได้รับการสืบทอดตำแหน่ง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองฉีเป็นเมืองเถียร จากยุค ชุน ชิ่ว จั้น กั๋ว ที่ยาวนานกว่า 600 ปี ปลายราชวงศ์โจว ตระกูลแซ่เถียรได้ครอบครองเมืองฉี 184 ปี จนถึงก่อน ค.ศ.221 กษัตริย์ฉินซีฮ่องเต้ ได้ปราบดาภิเษกโค่นล้มราชวงศ์โจว สถาปนาขึ้นเป็นราชวงศ์ฉิน รวบรวมอาณาจักรหัวเมืองต่าง ๆ เป็นประเทศเดียวกัน เมืองฉี ตระกูลเถียร ก็ถึงกาลล่มสลายเช่นกัน

 

Go to top